KONTAKT

GASTRO TIME

ul. Kilińskiego 35

64-030 ŚMIGIEL


tel. 887-825-135


pn. - zamknięte

wt. - czw. 12-22

pt. - sob. 12-23

niedz. 12-22


ZAPRASZAMY

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust.1 - 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE L119, s.1 – dalej RODO – informujemy, że:

Phu S.c. Julita Grzelak, Przemysław Grzelak

jest ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach bezpośrednio związanych z usługami, które świadczy Phu S.c. Julita Grzelak, Przemysław Grzelak.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do czasu zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego dalszego przetwarzania.

4. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym (tj. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód)

5. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

- prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych

- prawo do usunięcia danych

- prawo do przenoszenia danych

6. Phu S.c. Julita Grzelak, Przemysław Grzelak nie zamierza przekazywać Państwa danych do osób trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

7. W oparciu o Państwa dane Phu S.c. Julita Grzelak, Przemysław Grzelak nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

8.Realizacja przez Phu S.c. Julita Grzelak, Przemysław Grzelak Państwa uprawnień przewidzianych w RODO nie stoi w sprzeczności z obowiązkami przewidzianymi w przepisach szczególnych, a w szczególności nie będzie naruszać stosownych przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r.